Przeczytałem to i mnie zmroziło. Czyli teraz będzie można być zatrzymanym za astmę? 

K.